پرداخت به چه شکل انجام می شود؟

در سایت بوتیک ماتیک تمامی پرداخت ها بصورت آنلاین و از درگاه بانک مهر ایران مختص بوتیک ماتیک انجام می شود.